Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Scarlet Johansson on Vanity Fair Cover.


A(nother) study in Scarlett.

“If you want something, you have to go for it,” says Scarlett. “That’s something I learned early on. I was really competitive at a young age.”


Photograph by Craig McDean

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου